Dear Blog

Dear Blog, I’m sorry it seemed as if I’ve abandoned you this past couple of weeks. It’s not you, it’s me (and there goes the break-up line of the century). I’ve been preoccupied lately. With what (ok, with whom, more like) you already know. I can’t help it, she’s like an itch I can’t scratch. … More Dear Blog

Dear Self

I know I said mamahalin kita today. I’m just too… in love with somebody else. Siya at siya pa din. Nakakalimutan na kitang asikasuhin at alagaan. Lagi kasing siya inaatupag ko at iniisip ko. Alam ko namang hindi na nakakabuti na siya lagi kong iniisip. Pinapahirapan ko lang sarili ko. Tanga tangahan ang peg ng … More Dear Self